SLUŽBY

Ponúkame služby v oblasti architektúry a designu:

 • Poradenstvo a konzultácie.
 • Digitalizácie podkladov.
 • Zameranie nehnutelností.
 • Návrhy novostavieb alebo rekonštrukcie budov a interiérov. 
 • Vytvorenie 3d modelov a vizualizácií.
 • Vypracovanie investičných zámerov.
 • Vypracovanie projektov potrebných k získaniu územného a stavebného povolenia.
 • Vypracovanie projektu stavby.
 • Zabezpečenie výkazov výmer a rozpočtov.
 • Asistencia pri výbere dodávateľa.
 • Kontrola cenových ponúk.
 • Dozor pri realizácii.

TÍM EXPERTOV

Emanuel Murín

architekt

autorizovaný architekt 1536AA

Nikola Waisová

designérka


Martin Goča

junior architekt 


Ladislav Jágerský

statika


Lubo Krajčirovič

elektro


Jozef Polák

tzb