CENNÍK
Sem vložte podnadpis

Architekt

Hodinová sadzba za prácu architekta, ak nie je dohodnuté inak.

36€

Vypracovanie cenovej ponuky

Každý projekt je individuálny a aj jeho cena. Prvé stretnutie spojené s obhliadkou nie je spoplatnené.