CENNÍK

Architekt

Hodinová sadzba za prácu architekta, ak nie je dohodnuté inak.

30€

Vypracovanie cenovej ponuky

Každý projekt je individuálny a aj jeho cena. Prvé stretnutie spojené s obhliadkou nie je spoplatnené.

Orientačné ceny projektov rodinného domu:

cena pri podlažnej ploche od 200m2 

ak je plocha menšia, cena sa počíta z plochy 200m2 

Architektúra

zameranie     5€/m2

štúdia           10€/m2

úrady           30€/m2

stavba         50€/m2

Interiér

zameranie    5€/m2 

dispozícia    10€/m2

štúdia          30€/m2 

stavba         50€/m2

rekonštrukcia

+20%

pamiatkovo chránená stavba

+10%

ceny sú bez DPH